Sprawdź, czy należy Ci się rekompensata 40 euro za dochodzenie należności w biznesie

Dochodzenie należności w biznesie to już niestety codzienność niemalże każdego przedsiębiorcy. Mało który jednak jest świadomy istnienia regulacji upoważniającej do żądania od dłużnika rekompensaty za dochodzenie należności w zryczałtowanej wysokości 40 euro. Są jednak warunki – dłużnik musi być przedsiębiorcą i musi zwlekać z zapłatą faktury, chociażby jeden dzień. Prowadzenie windykacji związane jest z ponoszeniem kosztów. Często to one przesądzają o tym, że wierzyciel nie decyduje się na podjęcie jakichkolwiek działań w celu odzyskania należności. […]