Katalog firm - Prowadze-firme.pl

logo_firmy

Nazwa firmy: Roltis Systemy Osłon Okiennych S.C.

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Kraków
  • Kod pocztowy: 30-348
  • Ulica i numer: Chmieleniec 2/LU4
  • Województwo: Małopolskie
  • NIP: 6762302725

Firma Rol­tis z Kra­kowa zaj­muje się sprze­dażą i mon­ta­żem sys­te­mów osłon okien­nych na tere­nie całego kraju. Posia­damy w sprze­daży i mon­tu­jemy plisy, rolety, żalu­zje i mar­kizy. Pole­camy rolety kla­syczne, dachowe, w kase­cie, dzień-noc, rzym­skie i zewnętrzne. Duży wybór żalu­zji pio­no­wych i pozio­mych z róż­nych mate­ria­łów. Mamy w ofer­cie także auto­ma­tykę do rolet.
 

Szczegóły wizytówki

Firma na mapie

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Roltis Systemy Osłon Okiennych S.C.